РЕЧНИК

Защо ни е речник?

Във футбола метриките и статистическите показатели се превърнаха в неизменна част от играта. Показатели като xG, xA, PPDA се използват почти навсякъде в анализите, но повечето от нас дори не ги разбират.

Тук ще се опитам да обяснявам на разбираем език какво точно представляват и какво е тяхното предназначение.

Share This