xT/xTHREAD (Expected Thread)

xT/xTHREAD (Expected Thread)

Mетрика, показваща степента на опасност на атакуващия отбор. С други думи: какъв е шанса да бъде отбелязано попадение, в зависимост от това къде владееш топката? Снимката по-долу илюстрира xT шанса по целия терен. Стойностите показват процента на отбелязване на...
xT/xTHREAD (Expected Thread)

xGOT (Expected Goals On Target)

Метрика, която надгражда термина xG, като дава предимство на точните удари във вратата въз основа на комбинация от качеството на головото положение и качеството на изпълнението. xG измерва качеството на головите положения, създадени от отбор/футболист,...
PPDA (Passes Allowed Per Defensive Action)

PPDA (Passes Allowed Per Defensive Action)

Mетрика, показваща колко паса позволява един отбор да му бъдат направени преди да се опита да спечели топката, посредством защитно действие (пресечена топка, загубено едиборство, спечелено единоборство и др.). Тази метрика се фокусира върху няколко основни фактора:...

xA (Expected Assists)

Статистически показател, който отразява възможността за пас да се превърне в асистенция за гол. xА може да бъде определен както за отбор, така и за играч от даден отбор. При изчислението на този показател се взимат предвид фактори като:  вида на паса –...
xG (Expected Goals)

xG (Expected Goals)

Статистически показател, който отразява качеството на головите положения и вероятността те да бъдат отбелязани. xG може да бъде определен както за отбор, така и за играч от даден отбор.  При изчислението на този показател се взимат предвид множество...